Sokarstvo

Ovaj segment tzv. beverage industrije predstavlja nešto na šta smo posebno ponosni. U saradnji sa našim partnerima iz firme Erbslöh Geisenheim, pored repromaterijala i opreme, isporučujemo kompletan know how u proizvodnji voćnih koncentrata i NFC sokova.

Enzimi

Prerada voća do bistrog soka i koncentrata zahteva, u većini slučajeva, enzimski tretman kaše. Sa bobičastim voćem ova tehnologija je standardni tretman, i na taj način kaša od jabuke se uglavnom – zavisno od sirovine koja je dostupna – obrađuje enzimizacijom. Dakle, rastapanje kaše ili komine sprovodi se tim putem. Rezultat je maksimalni prinos soka. Ekonomske prednosti su značajne, međutim evropsko zakonodavstvo postavlja kritične analitičke granične vrednosti (galakturonske kiseline, celobioza) kada se primenjuju ovi procesi. Još više je poznato da se mogu povećati problemi oko stabilnosti i filtriranja, ako su sokovi proizvedeni na ovaj način. Da bi i dalje bili u poziciji da se ostvari što veći prinos bez pomenutih problema, Erbsloh Geisenheim je razvio enzime, koji su bitan deo novog proizvodnog procesa. Optimalna efikasnost je osigurana. U tretmanu voća imamo u ponudi pektinaze, pektin galakturonaze, pektin liaze, pektin esteraze, amilaze, celulaze, hemicelulaze, arabinosidaze (exo-1, exo-2), endo arabanaze. Možemo vam pomoći u tretmanu bilo kojeg voća (jabuka, višnja, kajsija, kruška. breskva, lubenica, dinja) ili povrća (šargarepa, bundeva, krastavac,..).

Sredstva za bistrenje

Proizvodi za bistrenje i stabilizaciju voćnih sokova su tehnička pomagala, koji se primenjuju za osiguranje kvaliteta pića. Odvajanje taloženjem, centrifugiranje filtracije se izvodi kada je reakcija u piću završena. Pripreme imaju efekat bistrenja i stabilizacije, i uklanjaju materije koje mogu dovesti do zamućenosti ili promene u boji ili mirisu. Uklanjanje se ostvaruje putem adsorpcije ili taloženja zbog električnog naboja molekula. Sredstva za bistrenje ne ostaju u piću. Redosled korišćenja sredstva je uglavnom varijabilan, ali ako govorimo o nekom pravilu, onda je to: prvo bentonit (Aktivit, Blancobent UF, MostRein PORE-TEC), zatim želatin (ErbiGel ili Flora Clair) i silka sol (Klar Sol 30 ili Klar Sol Super). U slučajevima gde je vrednost pH veoma niska (citrusi), bistrenje se uglavnom odvija pomoću bentonita i silike sol-a.

Sredstva za korekciju

Na kvalitet sokova jako utiču fiziološke pojave nastale posle berbe, ili u toku skladištenja, naročito u mehanički oštećenom voću i povrću. Enzimatske i ne enzimatske reakcije koje se odigravaju posle razaranja strukture ćelija i poremećaja dinamičke ravnoteže između različitih sastojaka, kao i reakcije sastojaka soka i spoljne sredine, menjaju sastav soka i njegova organoleptička svojstva; zato se kvalitetu voća i povrća, namenjenog proizvodnji sokova, poklanja posebna pažnja.
Organoleptička svojstva, sastav i prehrambeno-fiziološka svojstva soka mogu se poboljšati ili izmeniti izdvajanjem nepoželjnih sastojaka tkiva ili promenom ravnoteže između pojedinih sastojaka (šećeri, kiseline, tanini, pektini, belančevine i sl.) ili čak i njihovim odstranjenjem (oksalna kiselina, tartrati itd.).
U našoj ponudi imamo različite tipove aktivnih ugljenova, tanina i filtracionih medija koji mogu da uklone neželjene sastojke u soku.

 

Za detalje, pogledati listu proizvoda za sokarstvo: Pogledaj detaljnije >>>

Sredstva za filtraciju

Filtracija voćnog koncentrata i sokova može da se vrši na više različitih načina: vakuum, kieselgur, pločasti filter, filter sa filter svećama, membranski filter, cross flow filter,… Za svaki vid filtracije, u ponudi imamo neophodni repromaterijal i opremu. Neki od materijala su:
* Perlit (za vakuum)
Kieselgur (grubi, srednji, fini)

Filter ploče: Pogledaj detaljnije >>>

* Filter sveće
* Enzimi za enzimatsko pranje membrana na cross flow filterima

Oprema

Od opreme vam možemo ponuditi sledeće:
* Prijem voća
* Evaporatori
* Koncentratori
* Uparivači
* Vakuum filteri
* Kieselgur filteri
* Filteri sa filter pločama
* Membranski filteri
* Tankovi za odležavanje
* Etiketirke
* Zatvaračice
* Linije za punjenje
* Mlinovi za voće
* Mašine za Bag in box punjenje
* Prese

 

Svakom zahtevu pristupamo individualno i nalazimo najoptimalnije rešenje za vaše potrebe. Za sva vaša pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Partneri:

Vladimira Nazora BB
22400 Ruma,
Srbija Administracija: +381 22 430 050;
Prodaja: +381 22 430 051
Mobilni: +381 60 185 24 09
m.stanar@vupis.rs

LinkedinInstagram